Vuokraehdot

1.       Vuokran suuruus

Vuokran suuruuden määrittää tilan päivittäishinnasto.

2.       Vuokrauksen peruuttaminen

Vuokran voi peruuttaa veloituksetta 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Vuokralainen maksaa 50 % sovitusta vuokrasummasta sopimussakkona, mikäli peruutus tehdään 1-4 viikkoa ennen sovittua vuokran alkamista. Viikon sisällä ilmoitetusta peruutuksesta peritään täysi vuokrasumma.

3.       Avaimen luovutus ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

Avain luovutetaan vuokralaiselle sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan TYYn palvelupisteessä samana tai vuokrausta edeltävänä päivänä kanslian aukioloaikoina. Avain on palautettava viimeistään vuokrausta seuraavana päivänä klo 12 mennessä joko TYYn palvelupisteeseen tai sen yhteydessä sijaitsevaan postilaatikkoon. Jos avaimen palautus TYYn palvelupisteeseen myöhästyy yli vuorokauden sovitusta ajasta, voidaan laskuun lisätä 10 euroa myöhästymismaksu. Kadonneesta avaimesta korvataan 50 euroa. Siivoustarkastus tehdään saman päivän iltaan mennessä kuitenkin ennen seuraavaa varausta.

4.       Vuokrauskohde

Turun ylioppilastalo B:ssä (Rehtorinpellonkatu 4 B, 20500 Turku) sijaitseva korkea sali pinta-alaltaan 66 m2, luovutetaan vuokralaisen käyttöön seuraavasti: vuokralaisella on vuokra-aikana käyttöoikeus tässä kohdassa tarkoitettuun salitilaan ja kulkuoikeus yleisissä tiloissa (WC:t, kulkureitit ja keittiö). Päivävuokrauksissa (klo 12-16) tilasta on poistuttava vuokra-ajan loputtua. Iltavuokrauksissa tilassa alkaa hiljaisuus klo 22 ja tilasta on poistuttava viimeistään klo 23. Tilan siivousta voi jatkaa seuraavana aamuna ja tilasta on poistuttava viimeistään vuokra-ajan päättyessä klo 12.

5.       Lämpö, vesi, sähkö, huolto- ja korjaustyöt sekä siivous

Sopimuksen määrittelemä vuokra sisältää korvauksen huoneistojen lämmityksestä, sähköstä ja vedestä. Vuokralainen vastaa tilojen siivoamisesta käytön jälkeen erikseen toimitettujen yleisten siivousohjeiden mukaisesti. Vuokranantaja hankkii tarvittavat siivousvälineet vuokralaisen käyttöön.

6.       Kalusteet ja vaakunat

Salissa on kalusteita, joita vuokralainen voi vapaasti käyttää. Kalusteet on palautettava paikalleen ja siistittävä käytön jälkeen. Huonekaluja ei saa siirtää vetämällä lattiaa pitkin, vaan ne pitää kantaa. Osakuntasalin puolelta löytyvä kylmäkaappi, kahvin- ja vedenkeitin sekä mikro ovat vuokralaisen käytettävissä. Keittiö on B-talon toimistotilojen yhteiskäytössä, minkä vuoksi keittiölaitteet eivät ole vuokralaisen käytettävissä. Vuokralainen voi käyttää keittiössä vesipistettä ja tiskikonetta.

Salissa on ripustettuna vaakunoita seinille. Niihin ei saa koskea eikä niitä saa siirtää. Niistä ei saa myöskään roikottaa mitään tai kiinnittää niihin esimerkiksi koristeita.

 7.       Järjestyksenpito

Vuokralainen on velvollinen kohtelemaan käyttöönsä saamiaan huoneistoja hyvin sekä pitämään yllä järjestystä ja siisteyttä. Ilkivallanteosta tai muista järjestysrikkomuksista sekä mahdollisista vahingoista on vuokralainen korvausvelvollinen. Mikäli vahinko selviää myöhemmin, niin korvaus voidaan edelleen vaatia jälkikäteen.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan Turun Ylioppilastaloja koskevia järjestyssääntöjä. B-talossa toimivilla on oltava koko ajan esteetön pääsy toimistoihinsa sekä yleisiin tiloihin. Vuokralaisen on lisäksi huolehdittava, että vuokrattujen tilojen kautta ei mennä rakennuksen omistajan muihin tiloihin.

Vuokralainen on vastuussa tilaisuuden vaatimista luvista.

8.       Korvausvastuut ja sopimusrikkomus

Mikäli tila on käytön jälkeen siivottu selvästi puutteellisesti tai se on selvästi jätetty siivoamatta, voidaan vuokralaiselta veloittaa vuokran lisäksi enintään 100 euron siivoussakko ja tarvittaessa siivousyrityksen perimän laskun summa.

Vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki huoneiston käytöstä aiheutuneet vahingot. Vuokralainen vastaa myös omalla kustannuksellaan tiloihin tuotavasta ulkopuolisesta omaisuudesta. Vuokraajan on ilmoitettava salissa tai yleisissä tiloissa tapahtuneista tilojen ja kalusteiden rikkoontumisista mahdollisimman pian salivastaaville osoitteeseen osakuntasali@utu.fi tai henkilökohtaisesti, mikäli tämä on mahdollista.